Mączniki

 

 

    Wieś powstała przed 1520 rokiem /LBŁ II str. 8/. Powstała stosunkowo póżno jak na rozwój wsi w tym regionie. Od początku znajdowała się w rękach szlacheckich. według ”Rejestru Poborowego woj. kaliskiego 1618-1620”A.J.Parczewskiego wyd. Warszawa 1879 r.  właścicielem wsi w roku 1618 był Węgierski Władysław i Jakub Szyszkowski. Dzięki zachowanej wizji przeprowadzonej na żądanie Antoniego Skórzewskiego, właściciela wsi 09.07.1723 roku, mamy możliwość wglądu do ówczesnych Mącznik:

    „Dwór pusty, tylko izba jedna z kominkiem i z piecem i z oknami, tylko że złe okna. W tymże dworze izba druga tylko gnojem samym zawalona. Pokoik także pusty, komory puste i funditus zrujnowane.  Spichlerza połowa poszytego, ale okien i żadnego zawarcia nie masz, zrujnowany. Stodoła jedna spustoszała. Chlew jeden o dwojgu drzwiach. Płotów zgoła nic a nic około dworu nie masz. Sad pusty, stawek pusty, sadzawek 5,zarosłe drzewem.  Wchodząc ode dworu na wieś chałupka zagrodnicza pusta;drugi chałupki tylko sień jest pokryta.W trzeci chałupie zrąb zgnieły.  Stodółka jedna kmieca, pusta, drugą sobie chłop postawił ad instar chlewa, a płotów nie masz około tyże pominiony superius wsi. W tej wsi chłopów 2 poddanych, komorników. Do tej wsi zasiewków odebrałem tyle: żyta składów 180,pszenicznych zjadków składów 18,jęczmienia składów 24,owsa składów 30,grochu składów 24”. 

    W 1744 r. przychodzi na świat Paweł Skórzewski, który w czasie trwania konfederacji barskiej 1768-72 wystawił własnym kosztem oddział jazdy. Dzięki bahaterskim czynom dosłużył się w konfederacji stopnia pułkownika. W powstaniu kościuszkowskim stanął na czele jazdy województwa kaliskiego i wsławił się jako dowódca kawalerii w bitwie pod Łabiszynem. W 1806 roku na wieść o oswobodzeniu Poznania zebrał kilkuset ochotników i jako generał wraz z generałem Michałem Lipskim zajęli Kalisz biorąc pruską załogę do niewoli.

Paweł Skórzewski sukcesywnie powiększał swe dobra i w 1807 r. był już właścicielem:

Parczewa, Szczurów, Raszkowa, Wysocka, Radlic i Dobrej. Pełnił funkcję naczelnika wojskowego departamentu kaliskiego w czasie trwania Księstwa Warszawskiego.

Na początku XIX wieku majątek przechodzi w ręce Niemojowskich patrz Podkoce.

Według „Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego” Mączniki w 1885 roku znajdowały się w parafii Skalmierzyce i posiadały 205 mieszkańców, zamieszkałych w 9 dymach.  Wszyscy mieszkańcy byli wyznania katolickiego,10 było analfabetów.

W kampanii wrześniowej 1939 roku Wermacht, z 3 na 4 września w Mącznikach zamordował 18 osób.